o firmie

 
 
 

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo - Doświadczalnej powstał w 1966 roku jako jednostka organizacyjna Głównego Instytutu Górnictwa. 
Od początku swego powstania stanowił zaplecze produkcyjno-konstrukcyjne i doświadczalno-prototypowe Instytutu.

Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku (kodeks handlowy) oraz realizacji uchwały Rady Naukowej GIG w Katowicach z dnia 16 czerwca 1993 roku podjęto proces prywatyzacji Instytutu zawiązując Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo - Doświadczalnej Sp. z o.o.

Dwudziestego czwartego września 1993 roku powołano Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
z udziałem kapitałowym Głównego Instytutu Górnictwa.

 

Przedmiotem działalności Spółki od jej powstania jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej,
na rachunek własny lub jako pośrednik w obrocie krajowym i zagranicznym, która obejmuje:

 • prowadzenie działalności wytwórczej w zakresie produkcji urządzeń doświadczalnych, prototypowych i produkcji seryjnej
  dla przemysłu wydobywczego, energetyki, hutnictwa, ochrony środowiska, handlu oraz placówek naukowo-badawczych,
 • prowadzenie zbytu własnych wyrobów na terenie kraju,
 • eksport własnych wyrobów,
 • usługi naprawcze, remontowe i kooperacyjne urządzeń maszynowych,
 • pośrednictwo w zakupie i sprzedaży urządzeń, podzespołów i maszyn,
 • pośrednictwo w zakresie zakupu i sprzedaży wyrobów hutniczych, węgla i jego przetworów.


Najbliższymi zamierzeniami Zakładu Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo - Doświadczalnej Sp. z o.o. jest utrzymanie czołowej pozycji w produkcji prowadnic naczyń wyciągowych oraz pozostałych oferowanych wyrobów. Chcemy to osiągnąć poprzez:

 • wprowadzanie nowych jakościowo materiałów w produkcji prowadnic,
 • zapewnienie realizacji potrzeb klientów w sposób odpowiadający ich oczekiwaniom,
 • podnoszenie niezawodności i trwałości wyrobów,
 • utrzymanie konkurencyjności cenowej wyrobów.

W chwili obecnej rozpoczęto prace zmierzające do wdrożenia systemu zarządzania jakością, a także przystąpiono do wymiany parku maszynowego co w perspektywie da zdecydowaną poprawę warunków i parametrów technicznych produkcji.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 81, tel. (032) 259 21 00, 201 08 33, fax. (032) 259 25 00