produkty i usługi

 
 

 

 

Cierne urządzenia hamujące

   

ZASTOSOWANIE

 

Cierne urządzenia hamujące opracowano w różnych wersjach konstrukcyjnych dla zapewnienia podnoszenia bezpieczeństwa eksploatacji wyciągów szybowych.
Rozpowszechnioną konstrukcją hamulców ciernych jest tzw. druga generacja, oznaczona symbolem HS2W-2.
W hamulcach tych wykorzystano do hamowania naczyń siłę tarcia występującą pomiędzy powierzchniami stalowymi dociskanymi do siebie siłami sprężystości ściskanych elementów gumowych. Dla spełnienia warunku dodatkowego zabezpieczenia naczynia przed spadkiem do szybu podczas hamowania awaryjnego, hamulce cierne wyposażono w urządzenie wychwytujące naczynie. Urządzenie to łączy mechanicznie głowicę naczynia z układem hamulców ciernych. Połączenie to zabezpiecza naczynie przed spadkiem do szybu w przypadku zerwania liny nośnej. Konstrukcja hamulca przesterowywanego w zależności od rodzaju pracy wyciągu szybowego pozwala na hamowanie tego samego naczynia dwoma różnymi hamulcami o odmiennych siłach hamowania, w zależności od tego, czy w naczyniu transportowany jest urobek czy ludzie.
Ostatnim rozwiązaniem układu hamulców ciernych jest układ nazwany ruchomymi belkami odbojowymi. Układ ten składa się z hamulców ciernych połączonych belkami, w które wbudowano urządzenia wychwytujące hamowane naczynie. Ruchome belki odbojowe zapewniają skuteczne hamowanie naczyń z równoczesnym zabezpieczeniem naczyń przed spadkiem do szybu.

 

GALERIA

 

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do dodatkowych informacji - logowanie.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

OFERTA DLA

 • służb utrzymania ruchu urządzeń wyciągowych,
 • służb zaopatrzeniowych.


ZALETY STOSOWANIA

Cierne urządzenia do awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych na drogach przejazdu stały się w ostatnich latach podstawowymi, nowoczesnymi urządzeniami zabezpieczającymi ruch naczyń wyciągowych na wypadek przejechania tych naczyń poza technologiczne położenie krańcowe.


Wymienione konstrukcje hamulców ciernych i ich układy pozwalają na skuteczne zabezpieczenie wyciągów szybowych i są coraz częściej stosowane w polskim górnictwie.     


ASORTYMENT

Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo - Doświadczalnej Sp. z o.o. wykonuje cierne urządzenia hamujące na podstawie dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Klienta w oparciu o indywidualne podpisane umowy. Wieloletnie doświadczenia w wykonawstwie konstrukcji ciernych urządzeń hamujących stawia naszą Spółkę w gronie wykonawców zapewniających odpowiednią realizację postawionych zadań.


Gwarantujemy i zapewniamy:

 • wykonanie konstrukcji zgodnie z udostępniona dokumentacją techniczną,
 • terminowość dostaw,
 • dostosowanie się do życzeń i oczekiwań Klientów,
 • zapewniamy kontrolę i badania techniczne,
 • udzielamy gwarancji na wykonane przez nas prace,
 • zapewniamy transport do miejsc przeznaczenia.


Realizacje wykonane przez ZBUiAND - Katowice:

 • KWK "Bielszowice" - cierne urzadzenie hamujące typu HS2W w wieży Szybu "IIa",
 • KWK "Bielszowice" - cierne urządzenie hamujące w wieży Szybu "III",
 • KWK "Pokój" - cierne urządzenia hamujące w wolnych drogach przejazdu dla Szybu "Wanda I",
 • KWK "Pokój" - cierne urządzenia hamujące w wolnych drogach przejazdu dla Szybu "Wanda II", 
 • KKW "Knurów" - konstrukcja ciernego urządzenia w postaci ruchomych belek odbojowych dla Szybu "Jan" - przedział zachodni.


INFORMACJE DODATKOWE

 • Konstrukcje ciernych urządzeń hamujących autorstwa pracowników Katedry Transportu Linowego AGH w Krakowie są prawnie chronione w Urzędzie Patentowym RP. 
 • Niniejszą kartę katalogowa opracowano na podstawie „Archives of mining science” publikowanej przez Polską Akademię Nauk „Konstrukcja ciernych urządzeń do awaryjnego hamowania naczyń górniczych wyciągów szybowych” autorstwa Mariana Wójcika – Wydział Inżynierii i Robotyki AGH w Krakowie.
 

INFORMACJE DLA ZALOGOWANYCH

 

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do dodatkowych informacji - logowanie.

 

 

KONTAKT

 
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ I APARATURY NAUKOWO - DOŚWIADCZALNEJ Sp. z o. o.
40-161 KATOWICE Al. W. Korfantego 81
tel +48 (32) 259-21-00, +48 (32) 258-28-01, +48 (32) 259-25-00

Wszelkich informacji udziela:
Dzial marketingu - +48 (32) 259-21-05, +48 (32) 201-08-33 103
+48 (32) 259-25-00
e-mail: [email protected]
lub formularz zapytania ofertowego
 
 
 
 
 
 


40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 81, tel. (032) 259 21 00, 201 08 33, fax. (032) 259 25 00