produkty i usługi

 
 

 

 

Tamy wentylacyjne

   

ZASTOSOWANIE

 

Tamy wentylacyjne przejazdowe są zabudowane w wyrobiskach, w których przepływ powietrza wentylacyjnego powinien być zamknięty, a w których odbywa się transport kołowy na jednym lub dwu torach.
Konstrukcja tam wentylacyjnych przejazdowych jest wbudowana w tamę murową. Tamy wentylacyjne przejazdowe jedno-
i dwutorowe są przewidziane do pracy:
 • jako pojedyńcze tamy - z układem sterowania tamy,
 • w układzie śluzowym - sprzężone układy sterowania tam w układ sterowania śluzy.

 

GALERIA

 

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do dodatkowych informacji - logowanie.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 
REFERENCJE
Tamy wentylacyjne przejazdowe jedno- i dwutorowe w układzie śluzowym produkcji naszego Zakładu zostały zainstalowane
i są z powodzeniem eksploatowane w następujących kopalniach węgla kamiennego:
 • KWK  "Zofiówka" - 10 szt.
 • KWK  "Krupiński" - 2 szt.
 • KWK  "Anna" - 6 szt.
 • KWK  "Pokój" - 3 szt.
 • KWK  "Śląsk" - 8 szt.
 • KWK  "Jas-Mos" - 8 szt.
 • KWK  "Budryk" - 4 szt.
 • KWK  "Brzeszcze" - 4 szt.
 • KWK  "Borynia" - 2 szt.

Razem z wcześniejszymi konstrukcjami tamy wentylacyjne przejazdowe produkcji Zakładu Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej zostały zainstalowane w ilości ponad 60 śluz.

DOPUSZCZENIE
Producent tam wentylacyjnych przejazdowych jedno- i dwutorowych ze sterowaniem pneumatycznym uzyskał opinię atestacyjną Zakładu Atestacji CMG "KOMAG" w Gliwicach oraz dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

ZALETY STOSOWANIA TAM
 • Dwuramowa konstrukcja odporna na znaczne zaciskanie górotworu.
 • Pneumatyczne sterowanie i napęd eliminuje możliwość powstania zagrożeń (wybuchu pyłu węglowego lub metanu).
 • Możliwość łatwej przebudowy w inne miejsce.
 • Możliwość dostosowania parametrów napędu tamy do indywidualnie występującej różnicy ciśnień oraz wysokości ciśnienia sprężonego powietrza.
 • Rozbieralna konstrukcja ułatwia transport na miejsce przeznaczenia. Ślizgowe ułożyskowanie skrzydeł tam eliminuje ewentualność ich zatarcia.
 • Udokumentowana wieloletnia żywotność.

PRODUCENT ZAPEWNIA
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 • Dostawę części zamiennych konstrukcji odrzwi tam.
 • Dostawę części zamiennych układu sterowania.
 • Montaż śluz (tam) u Zamawiającego - na odrębnie uzgodnionych warunkach.
 • Przeglądy okresowe.
 • Transport do Zamawiającego.
 

INFORMACJE DLA ZALOGOWANYCH

 

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do dodatkowych informacji - logowanie.

 

 

KONTAKT

 
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ I APARATURY NAUKOWO - DOŚWIADCZALNEJ Sp. z o. o.
40-161 KATOWICE Al. W. Korfantego 81
tel +48 (32) 259-21-00, +48 (32) 258-28-01, +48 (32) 259-25-00

Wszelkich informacji udziela:
Dzial marketingu - +48 (32) 259-21-05, +48 (32) 201-08-33 103
+48 (32) 259-25-00
e-mail: [email protected]
lub formularz zapytania ofertowego
 
 
 
 
 
 


40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 81, tel. (032) 259 21 00, 201 08 33, fax. (032) 259 25 00