produkty i usługi

 
 

 

 

Tama wentylacyjna dla chodników z transportem taśmowym

   

ZASTOSOWANIE

 

Tamy wentylacyjne nazywane również "przepustemi taśmowymi" lub "śluzami polowymi" przeznaczone są do oddzielania prądów świeżego od zużytego powietrza w chodnikach z przenośnikami taśmowymi. Przystosowane są one do wbudowania w tamę murową, w której powinno być również śluzowe przejście dla załogi i ewentualnie okno regulacyjne.

Konstrukcja tam może być wielokrotnie demontowana i przenoszona w inne miejsce, gdzie znajduje się przenośnik taśmowy tej samej wielkości.

 

GALERIA

 

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do dodatkowych informacji - logowanie.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 
OPIS TECHNICZNY
Konstrukcja tamy wentylacyjnej zaprojektowana jest do trasy przenośników taśmowych "Gwarek 1000 i 1200". Może być również dostosowana dla innych typów przenośników taśmowych. Zabudowana jest w tamie murowej na prostym odcinku chodnika na długości około 4 m, na trasie przenośnika bez pętlicy, stacji zwrotnej i napędu. W obrębie tamy murowej nad przenośnikiem taśmowym zbudowany jest tunel. Ścianę dolną tunelu stanowi górna taśma przenośnika. Górną ścianę tego tunelu stanowi szereg wyprofilowanych segmentów blaszanych, między którymi znajdują się fartuchy z taśmy przenośnikowej. Fartuchy ślizgając się po warstwie urobku dają efekt uszczelnienia labiryntowego.
Uszczelnienie między dolnymi krawędziami ścian bocznych z ruchomą taśmą przenośnika rozwiązano przez zastosowanie elementów ciernych pasków taśmy przenośnikowej. Z kolei uszczelnienie dolnej powierzchni taśmy oraz całej dolnej taśmy rozwiązano przez dociśnięcie brzegów uszczelniacza środkowego i dolnego do powierzchni taśmy. Uszczelnienia są wyprofilowane do kształtu taśmy, którą uszczelniają, a ich brzegi są wyłożone taśmą gumową. Stały docisk uszczelniaczy do powierzchni taśmociągu uzyskuje się przez ich nachylenie przy równoczesnym docisku sprężystych wkładek. Ilość zabudowanych segmentów i fartuchów oraz uszczelniaczy dobierana jest w zależności od różnicy ciśnień powietrza jaką ma zapewnić tama.
Konstrukcja tamy pozwala na zabudowę dowolnej liczby segmentów. Najkorzystniejsze jest indywidualne dopasowanie tamy do konkretnych warunków lokalnych w kopalni. Uzyskuje się wówczas najlepsze uszczelnienie i znaczne zmniejszenie zapylenia powietrza w obrębie tamy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
  • Dane techniczne dla Gwarek-1000 (Gwarek-1200).
  • Wysokość: 1700 mm (2100 mm).
  • Szerokość: 1200 mm (1900 mm).
  • Ilość zabudowanych segmentów: 3-9 (3-10).
  • Różnica ciśnień powietrza: do 1000 Pa (do 1000 Pa).

ZALETY TAMY
Możliwość zabudowy dowolnej liczby segmentów w zależności od wymaganej różnicy ciśnień powietrza. Łatwa wymiana fartuchów i uszczelniaczy. Wyeliminowanie zapylenia wokół tamy.

DOPUSZCZENIE
Zgodnie ze stanowiskiem WUG.

PRODUCENT ZAPEWNIA
  • Montaż tam wentylacyjnych u Zamawiającego.
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
  • Transport do Zamawiającego.
 

INFORMACJE DLA ZALOGOWANYCH

 

Zaloguj się aby otrzymać dostęp do dodatkowych informacji - logowanie.

 

 

KONTAKT

 
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ I APARATURY NAUKOWO - DOŚWIADCZALNEJ Sp. z o. o.
40-161 KATOWICE Al. W. Korfantego 81
tel +48 (32) 259-21-00, +48 (32) 258-28-01, +48 (32) 259-25-00

Wszelkich informacji udziela:
Dzial marketingu - +48 (32) 259-21-05, +48 (32) 201-08-33 103
+48 (32) 259-25-00
e-mail: [email protected]
lub formularz zapytania ofertowego
 
 
 
 
 
 


40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 81, tel. (032) 259 21 00, 201 08 33, fax. (032) 259 25 00